hlavní strana » Aktuální novinky

Autor: Slavoj Podolí | Datum: 26.10.2020 | Zdroj fotky:

SBOHEM PŘÁTELÉ

Vážení přátelé, členové našeho klubu,

 v uplynulém týdnu jsme se dozvěděli dvě zarmucující zprávy. Navždy nás totiž opustili dva naši dlouholetí členové, nejprve paní Dáša Vančurová a o několik chvil později pan Karel Vaněček.

 Oba byli po dlouhá desetiletí nedílnou součástí dění v našem klubu a svoje životy s naším klubem celoživotně spojili. Dáša coby správcová ještě ve starých kabinách a posléze i zde dole, stejně jako Karel, který prakticky, až do doby, než jej zradilo zdraví pomáhal s údržbou celého areálu. Karel, kromě toho, byl naším dlouholetým platným hráčem a mnohým i zkušeným rádcem. Dlouhá léta jsme si ani nedovedli představit, že by náš klub fungoval bez jejich přítomnosti.

Nelze ani zapomenout, že oba vychovali své syny ke kladnému poměru k našemu klubu, kdy všichni čtyři jejich synové byly našimi dlouholetými hráči a členy.

 Byť v posledním období již jim jejich zdravotní stav nedovoloval účastnit se dění v klubu, vždy se o jeho činnost zajímali.  Hodí se poděkovat jim za vše, co pro náš klub za svůj život učinili.

 Budou nám oba chybět.

 

 

Čest jejich památce!