hlavní strana » Aktuální novinky

Autor: Slavoj Podolí | Datum: 10.05.2020 | Zdroj fotky:

STANOVISKO VÝBORU K ORGANIZOVANÉ SPORTOVNÍ ČINNOSTI

STANOVISKO VÝBORU AFK SLAVOJ PODOLÍ PRAHA K ORGANIZOVANÉ SPORTOVNÍ ČINNOSTI V NÁVAZNOSTI NA USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 30.4. 2020 Č. 490 A 493

VENKOVNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST JE POVOLENA ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK

 ORGANIZOVANÁ ČINNOST: OD 11. 5. 2020

1/ Společně sportuje nejvýše 100 osob

2/ Nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy

3/ Záchody jsou využívány ve zvláštním režimu desinfekce po každém použití

4/ Vstup rodičů do sportovního zázemí klubu je zakázán

5/ Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachována 2 metry

6/ V době tréninku, nebo zápasu sportovci nejsou povinni nosit ochranný            .    prostředek dýchacích cest / nos, ústa /, který brání šíření kapének.

7/ Na sportoviště si bude každá kategorie nosit vlastní desinfekční prostředek      na desinfekci rukou

8/ Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná desinfekce všech použitých    tréninkových pomůcek a všech míst kde došlo k doteku

9/ Každý musí mít vlastní balené nápoje a vlastní balené jídlo

10/ Povoleno pořádání sportovních akcí / turnaje, zápasy / při splnění výše       uvedených podmínek.

UPOZORNĚNÍ :

Výše uvedené podmínky se týkají pouze organizované sportovní činnosti v klubech a je schválena vládou a Národní sportovní agenturou. V žádném případě se dané podmínky nevztahují na sportovní činnost na základních a mateřských školách. Ty mají vlastní předpisy vydané MŠMT.

                                                                                                SPORTU ZDAR

                                                                                                VÝBOR KLUBU