Pozvánka na členskou schůzi 2023
Pozvánka na členskou schůzi 2023
25. 11. 2023

Pozvánka na členskou schůzi 2023

Ve středu, 6. prosince 2023 svolává výbor AFK SLAVOJ PODOLÍ PRAHA, Z.S. členskou schůzi.

Termín konání: středa 6. 12. 2023 od 17:00

Místo konání: klubová restaurace

 

Program schůze:

1) úvod

2) zpráva o činnosti spolku vč. hospodaření

3) diskuse

4) závěr – přijetí usnesení

 

Praha 20. 11. 2023 Za výbor spolku: JUDr. Vlastibor Vejvoda, předseda

 

 

FOTBAL NA PODOLÍ PODPORUJÍ