Členská schůze AFK Slavoj Podolí Praha
Členská schůze AFK Slavoj Podolí Praha
02. 11. 2021

Členská schůze AFK Slavoj Podolí Praha

Výbor AFK SLAVOJ PODOLÍ PRAHA, zapsaný spolek svolává tímto členskou schůzi.

Termín konání: pátek 12. 11. 2021 od 17:00

Místo konání: klubová restaurace

Program schůze:

1) zpráva o činnosti spolku
2) zpráva o činnosti jednotlivých družstev spolku
3) volba výboru spolku
4) přijetí změny stanov
5) diskuse
6) závěr – přijetí usnesení

Za výbor spolku: JUDr. Vlastibor Vejvoda – předseda

FOTBAL NA PODOLÍ PODPORUJÍ