hlavní strana » Aktuální novinky

Autor: Slavoj Podolí | Datum: 07.12.2017 | Zdroj fotky:

ČLENSKÁ SCHŮZE

12.12. 17:00

VÝBOR

AFK SLAVOJ PODOLÍ PRAHA, ZAPSANÝ SPOLEK

 SVOLÁVÁ TÍMTO

 

ČLENSKOU SCHŮZI

 

Termín konání:        úterý 12. 12. 2017 od 17:00

 

Místo konání:          klubová restaurace

 

Program schůze:      1) zpráva o činnosti spolku

 

                               2) zpráva o činnosti jednotlivých družstev                                                     

                                      spolku – vyhodnocení nejlepších členů družstev

 

                              3) volba výboru spolku

 

                              4)  přijetí změny stanov čl. III, odst. 1

 

                              5)  diskuse

 

                              6)  závěr - přijetí usnesení

 

Za výbor spolku:         JUDr. Vlastibor Vejvoda  -  předseda   

 

 

Kandidátka

na složení výboru zapsaného spolku

AFK Slavoj Podolí Praha z.s.

(dle abecedního pořadí)

 

 

Dvořáček Karel – dosavadní místopředseda výboru spolku

 

Michl Lukáš - dosavadní člen výboru spolku – sekretář

 

Peterka Josef - dosavadní místopředseda výboru spolku

 

Vejvoda Vlastibor - dosavadní předseda výboru spolku

 

Vítovský Josef - dosavadní člen výboru spolku

 

Návrh na změnu stanov spolku:

 

Článek III., odst. 1, nyní zní:

Řádným členem AFK se může stát každá fyzická osoba, bez ohledu na svoji společenskou nebo politickou orientaci či vyznání, která se aktivně a pravidelně podílí na sportovní činnosti AFK. Podáním přihlášky do AFK současně vstupuje prostřednictvím AFK do FAČR. Členství v AFK je vázáno na členství ve FAČR prostřednictvím AFK. Vstupem do AFK současně vyslovuje souhlas s posláním a úkoly AFK, FAČR a ČUS a zavazuje se dodržovat jeho stanovy. Řádným členem AFK se může stát i právnická osoba za předpokladu, že se aktivně a pravidelně podílí na činnosti AFK, např. spolupořádáním sportovních či jiných spolkových akcí, sponzorováním činnosti AFK nebo jinou majetkovou účastí v AFK. Řádné členství právnické osoby není vázáno na členství ve FAČR a právnická osoba rovněž prostřednictvím AFK nevstupuje do FAČR. Práva a povinnosti právnické osoby jako řádného člena AFK vykonává právnická osoba svým statutárním orgánem, přičemž má vždy práva pouze jednoho člena“